Kursevi za decu

POLETARCI 4-5 GODINA

Smatra se da je uzrast dece od 4 i 5 godina najbolje vreme da se započne učenje stranog jezika. Ovaj kurs namenjen je najmlađima, našim poletarcima. Čas traje 45 minuta i nastava se održava dva puta nedeljno u popodnevnim časovima. Mališani kroz mini dijaloge,situacioni govor,igru, pesmu i glumu upoznaju novi jezik i odmah ga progovaraju.

Svaki čas koncipiran je tako da se sastoji od više različitih aktivnosti koje traju od pet do deset minuta. Time se postiže dinamika časa, deca su vrlo aktivna i njihova pažnja je do kraja ispunjena.

Pored učenja jezika ovo je i lep vid socijalizacije dece, njihovog druženja i jednog novog okruženja.

Deca imaju svoju radnu svesku, (Oxford press izdanje) i mini domaće zadatke. Kurs sadrži 72 časa. Na kraju školske godine organizujemo javni čas za roditelje na kojima možete videti sve ono što su vasa deca naučila kao i svečanu dodelu sertifikata.

PREDŠKOLCI 5,5 – 7 GODINA

Ovaj kurs je u odnosu na prethodni zahtevniiji jer predstavlja dobru pripremu za samu školu. Svaki čas se sastoji od pet glavnih elemenata:uvod u zadatu temu,pesmu koja uključuje novi vokabular, slikovni diktat, kratke dijaloge i na kraju igru.Profesor uvodi novu temu koristeći vizuelna sredstva, postere, flash-cards, slike.Kroz pesmu deca ponavljaju nove reči koje su naučili a slikovni diktat je provera znanja novih reči I njihovog značenja.Sve što su naučili tog časa deca posle treba da upotrebe u govoru kroz dijaloge Iisituacije.

Čas traje 45 minuta I kurs sadrži 72 časa. Deca imaju svoj udžbenik (Oxford press izdanje) i redovne domaće zadatke.Na kraju kursa organizujemo javni čas na kome možete videti kako su deca napredovala u svom znanju kao i svečanu dodelu sertifikata pred polazak u školu.

KURSEVI JEZIKA ZA OSNOVCE

Ovi kursevi obuhvataju široki dijapazon tečajeva koji su prilagođeni uzrastu i znanju svakog đaka. Svi oni imaju za cilj da dete aktivno koristi jezik i savlada sve jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje, govori. Deca preuzimaju aktivnu ulogu na času, iznose svoja mišljenja, uče situacioni govor. Želja nam je da se oni što pre osamostale i koriste jezik u svakodnevoj životnoj situaciji.

Čas traje 55 minuta i nastava se održava dva puta nedeljno u popodnevnim i večernjim časovima. Kurs sadrži 88 časa i traje do kraja školske godine.

Svaki čas se sastoji iz pet delova, 1)govor 2)gramatika 3)slušanje 4)funkcije i situacioni govor, 5)pisanje.Prisutan je komunikativan pristup nastavi, dinamika časa je vešto organizovana što drži pažnju dece tokom celog časa.

ILT BOND takođe organizuje pripremu za polaganje međunarodnih Cambridge ispita (Young learners) ( uzrast 12 +)u okviru britanskog Saveta.

Na kraju kursa deca polažu ispit i dobijaju sertifikat za dati nivo sa odgovarajućom ocenom.

 

KURSEVI JEZIKA ZA SREDNJOŠKOLCE

Ovi kursevi nadovezuju se na prethodne. Cilj ovih tečajeva je dalje razvijanje komunikativne kompetencije kod učenika kao i sve veće kreativnosti u upotrebi jezika.Davanje komentara, mišljenja, organizovanje debata i držanje govora su aktivnosti koje se podstiču na ovom nivou.Učenici u velikoj meri savlađuju strani jezik i sposobni su da se njime služe i komuniciraju na zavidnom nivou.

Ovi kursevi zamišljeni su po koncepciji kao priprema za akademsko studiranje na datom jeziku. ILT BOND organizuje pripremu za polaganje međunarodnih Cambridge ispita, počev od nivoa B2 za uzrast 16+. Želja nam je da naši đaci, budući student budu osposobljeni da svoje dalje školovanje nastave kako u zemlji tako i u inostranstvu. sa adekvatnim znanjem jezika koje će im biti od koristi za dalje usavršavanje.

MEĐUNARODNI ISPITI

FCE, CAE, CPE, IELTS (GENERAL/ACADEMIC), TOEFL